JUDr. Eva Hrbáčková

JUDr. Eva Hrbáčková

Bráfova tř. 764/50
674 01 Třebíč - Horka-Domky
IČ: 66215846
DIČ: CZ6262221394

Informace o kanceláři JUDr. Eva Hrbáčková

Advokátní kancelář Třebíč

 

JUDr. Eva Hrbáčková se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva. Klienty advokátní kanceláře se mohou stát fyzické i právnické osoby nejen z Třebíče a okolí, ale celého kraje Vysočina. Součástí právních služeb je samozřejmě zastupování klientů před soudy.

 

V oblasti rodinného práva poskytujeme především tyto služby: 

  • příprava a podávání návrhů na rozvod manželství a úpravu práv a povinností k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu 
  • příprava a podávání návrhů ve věcech nezletilých dětí - určení práv a povinností k nezletilým dětem do rozvodu, určení otcovství, popření otcovství a pod. 
  • příprava a podávání návrhů na úpravu vyživovacích povinností (k nezletilým a zletilým dětem, mezi manželi, příspěvek na výživu rozvedeného manžela apod.), včetně podávání návrhů na zvýšení nebo snížení vyživovací povinnosti
  • právní rozbory v oblasti rodinného práva 
  • komplexní právní poradenství ve věcech vypořádání spoluvlastnictví manželů
  • právní poradenství při osvojení, pěstounské péče, včetně podání příslušných návrhů 

 

Na základě individuálního požadavku klienta jsme připraveni zajistit i poskytnutí dalších právních služeb v oblasti rodinného práva. 

ři zajišťování právních služeb v této oblasti klade advokátní kancelář maximální důraz na citlivé řešení a individuální přístup ke každému jednotlivému klientovi, s důrazem především na zájmy a potřeby nezletilých dětí, samozřejmě se zachováním nezbytné diskrétnosti.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Eva Hrbáčková 

Bráfova tř. 764/50

674 01 Třebíč - Horka-Domky

tel.+420 568 844 438

Kde nás najdete?